ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

Η εθελοντική οργάνωση ΟΑΣΗ (Ομάδα Ανηλίκων Στήριξης Ηρακλείου) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2003 στο Ηράκλειο Κρήτης και αποτελεί την πρωτοποριακή προσπάθεια ιδιωτών για ανάδειξη και κάλυψη του σοβαρότατου ελλείμματος κρατικών δομών και οργάνωσης, στον χώρο της παιδικής προστασίας στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η ΟΑΣΗ θεωρεί πως η κακοποίηση και παραμέληση ενός παιδιού πολλές φορές, προκαλούν περιέργεια, σχολιασμό και απορία στον “περίγυρο”, ας προκαλέσουν λοιπόν και δράση, με την ελπίδα, να βοηθήσουν ή να σώσουν έστω και ένα παιδί.

[button class=”btn-transparent” link=”who-are-we/our-vision” bgcolor=”” textcolor=”” bordercolor=”” ]Το όραμά μας[/button] [button class=”btn-transparent” link=”who-are-we/our-actions” bgcolor=”” textcolor=”” bordercolor=”” ]Οι δράσεις μας[/button]

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 

Η ΟΑΣΗ θέλοντας να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη, έχει θέσει σε λειτουργία την τηλεφωνική γραμμή SOS 2811 11 7 100 για θέματα που αφορούν στην παιδική παραμέληση, κακοποίηση και γενικά οτιδήποτε αφορά την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο.

[button class=” btn-transparent” link=”/grammi-sos” bgcolor=”” textcolor=”” bordercolor=”” ]Μάθε Περισσότερα[/button]