ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS

Το σωματείο ΟΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ θέλοντας να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη, έχει θέσει σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή SOS 2811 11 7 100 για θέματα που αφορούν στην παιδική κακοποίηση και την παιδική εργασία.

Photo 07-05-2015 16 24 23Α

Βασικός της στόχος είναι η παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων σε παιδιά, εφήβους και γονείς. Μέσω της γραμμής αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μοιραστούν ερωτήματα – προβληματισμούς που αφορούν σε παιδιά – εφήβους. Ειδικά εκπαιδευόμενο και έμπειρο προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί &  ψυχολόγοι) θα παρέχουν τις ανάλογες κατευθύνσεις και πληροφορίες προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση της κάθε περίπτωσης.
Μετά την καταγγελία θα ειδοποιείται η εθελοντική ομάδα του σωματείου “Όαση του Παιδιού” και έπειτα από σχετική έρευνα θα γίνεται παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως η Διεύθυνση Πρόνοιας, η Εισαγγελία Ανηλίκων κλπ…

Συγκεκριμένα οι κλήσεις στην τηλεφωνική γραμμή SOS θα αφορούν:

  • Παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
  • Παιδιά που επαιτούν
  • Καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης παιδιών – θυμάτων
  • Παραπομπές σε αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς
  • Πληροφορίες για την εθελοντική οργάνωση Όαση του Παιδιού