Ενδοοικογενειακή Βία

Το μη κυβερνητικό σωματείο Όαση του Παιδιού ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό την πρόληψη και προστασία κακοποιημένων και παραμελημένων παιδιών.

Πρωτεργάτες σε αυτή την προσπάθεια αποτέλεσαν αφυπνισμένοι επαγγελματίες από το χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας (ιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές), από ευρύτερες εργασιακές ομάδες (εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, καθηγητές, δικηγόροι), οι οποίοι έρχονται σε συχνή επαφή με παιδιά σε κίνδυνο αλλά και από ιδιώτες, επιχειρηματίες, εν γένει ενεργούς πολίτες που πραγματικά δεν μένουν αδιάφοροι στα θέματα που αφορούν τα παιδιά.

Στη δημιουργία του σωματείου πρωταγωνίστησε και μια γυναίκα, που δε δίστασε να δημοσιεύσει την προσωπική της ιστορία, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα ενεργοποίησης και παρέμβασης απέναντι στην παιδική κακοποίηση και παραμέληση.

Συγκεκριμένα στις δράσεις του σωματείου εντάσσονται:

 • Στήριξη, φροντίδα και προστασία κακοποιημένων παιδιών και θεραπευτική παρέμβαση στις οικογένειες
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
 • Συνεργασία με συναφή σωματεία και αρμόδιους φορείς και συντονισμός σχετικών προγραμμάτων
 • Καθιέρωση του σωματείου ως συμβουλευτικό όργανο μέσα στα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Επισκέψεις και απασχόληση σε παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα
 • Λειτουργία γραφείου ψυχοκοινωνικής στήριξης
 • Παρεμβάσεις σε ΜΜΕ για θέματα παιδιών
 • Καταγραφή δομών φιλοξενίας για παιδιά στη Κρήτη
 • Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για παιδιά σε κίνδυνο
 • Συνεχής και συστηματική ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών με την οργάνωση συζητήσεων, ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων σε τοπικό, πανελλαδικό ή διεθνές επίπεδο η ενημέρωση
 • Αξιοποίηση κρατικών ή κοινοτικών κονδυλίων που τυχόν παρασχεθούν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων