Η ΟΑΣΗ εργάζεται για την ΠΡΟΛΗΨΗ της παραμέλησης και κακοποίησης των παιδιών

Η ΟΑΣΗ εκπαιδεύει και εκπαιδεύεται από επαγγελματίες που βρίσκονται και εργάζονται κοντά σε παιδιά -γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομικούς, για να αναγνωρίζουν την κακοποίηση

Η ΟΑΣΗ ενημερώνει γονείς και παιδιά για μια παιδική ηλικία χωρίς τραύματα

Εάν σας ενδιαφέρει συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας για να δούμε μαζί τις προϋποθέσεις συνεργασίας.