Η εθελοντική οργάνωση ΟΑΣΗ (Ομάδα Ανηλίκων Στήριξης Ηρακλείου) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό την πρόληψη και προστασία κακοποιημένων και παραμελημένων παιδιών.

Πρωτεργάτες σε αυτή την προσπάθεια αποτέλεσαν αφυπνισμένοι επαγγελματίες από το χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας (ιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές), από ευρύτερες εργασιακές ομάδες (εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, δικηγόροι, ιδιωτικοί υπάλληλοι), οι οποίοι έρχονται σε συχνή επαφή με παιδιά σε κίνδυνο αλλά και από ιδιώτες, επιχειρηματίες, εν γένει ενεργούς πολίτες που πραγματικά δεν μένουν αδιάφοροι στα θέματα που αφορούν τα παιδιά.

Συγκεκριμένα στις δράσεις του σωματείου εντάσσονται:

Στήριξη, φροντίδα και προστασία κακοποιημένων παιδιών και θεραπευτική παρέμβαση στις οικογένειες
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
Συνεργασία με συναφή σωματεία και αρμόδιους φορείς και συντονισμός σχετικών προγραμμάτων
Καθιέρωση του σωματείου ως συμβουλευτικό όργανο μέσα στα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα
Επισκέψεις και απασχόληση σε παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα
Λειτουργία γραφείου ψυχοκοινωνικής στήριξης
Παρεμβάσεις σε ΜΜΕ για θέματα παιδιών
Καταγραφή δομών φιλοξενίας για παιδιά στην Κρήτη
Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για παιδιά σε κίνδυνο
Συνεχής και συστηματική ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών με την οργάνωση συζητήσεων, ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων σε τοπικό, πανελλαδικό ή διεθνές επίπεδο η ενημέρωση
Αξιοποίηση κρατικών ή κοινοτικών κονδυλίων που τυχόν παρασχεθούν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων

Οι ωφελούμενοι μας είναι

Παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, ασυνόδευτα παιδιά, παιδιά του δρόμου, μικροί καλλιτέχνες, παιδιά των φαναριών, παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο, που χρήζουν βασικής ιατρικής φροντίδας, κάθε μικρός συνάνθρωπός μας που βιώνει κοινωνικό ή/και οικονομικό αποκλεισμό όχι μόνο από τα βασικά αγαθά αλλά κι από την παιδική ανεμελιά, την ξεγνοιασιά, το παιχνίδι.

Βέλτιστες πρακτικές

Δουλεύουμε σε δύο άξονες, προληπτικά και παρεμβατικά ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές αλλά και καινοτόμες δράσεις. Έχουμε εφαρμόσει και συνεχώς βελτιώνουμε το πρόγραμμα “Πάρτο αλλιώς” που αφορά την οδική ασφάλεια και την προσπάθεια αλλαγής της οδηγικής κουλτούρας και το πρόγραμμα “Παιδί σε κίνδυνο” που αφορά την ενημέρωση και αφύπνιση γύρω από την παραμέληση και παιδική κακοποίηση.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, στηρίζουμε ετησίως κάθε οικογένεια που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, επιδιώκοντας την εγγύηση πρόσβασης των παιδιών σε βασικούς πόρους και υπηρεσίες και συγκεκριμένα την δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα, την δωρεάν εκπαίδευση, την δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας, την αξιοπρεπή στέγαση και την επαρκή και υγιεινή διατροφή.

Περισσότερα ΕΔΩ